O nás

Pomáhame cieľavedomým ľuďom dosiahnúť ich ciele

Erotické scény vo filmoch, erotické knihy a časopisy, webové stránky so sexuálnou tematikou či šteklivé príspevky na sociálnych sieťach. Nič z tohto už pre spoločnosť dávno nie je cudzou témou. Avšak stále sú spoločnosti vo svete rozdelené na tie „konzervatívnejšie“, ktoré sa na erotiku ako takú pozerajú s veľkým odstupom, a ktorá pre nich predstavuje niečo vzdialené „morálnemu“ správaniu. Na druhej strane sú spoločnosti „liberálne“, kde sú erotika a iné sexuálne témy prirodzenou súčasťou života. V súvislosti s touto témou sa dá jednoznačne určiť, ku ktorému z týchto pólov sa Slovensko prikláňa. Nemôžeme všetkých obyvateľov našej krajiny hádzať do jedného vreca a povedať, žeby táto téma bola tabu úplne pre všetkých. Na sociálnych sieťach mnohých mladých Sloveniek a Slovákov môžeme nájsť pravý opak, ktorý nám potvrdzuje, že veková skupina od 20-30 rokov je erotike otvorenejšia. Avšak problémom Slovenska stále zostáva, že sa o erotike v spoločnosti otvorene nehovorí a ľudia nad ňou krútia pri rozhovoroch hlavou. Rovnaké to je aj v situáciách, kedy by mal niekto za erotiku dostať zaplatené. Na Slovensku nie je problém sa vyzliecť, ale dostať za to peniaze, prípadne to priznať v spoločnosti. Pre slovenskú spoločnosť je to niečo nemorálne a neslušné. Hlavným dôvodom pre takéto správanie je pravdepodobne nevedomosť, pretože sa o erotike otvorene nepíše a nehovorí a celá spoločnosť sa im do veľkej miery vyhýba. Môžeme si myslieť, že je toto správanie väčšiny spoločnosti podmienené náboženstvom a kresťanským vierovyznaním, s ktorým sa úzko spája konzervativizmus. Nemusí to ale vyslovene byť tak, sú aj iné kresťanské krajiny, kde sa téme erotiky spoločnosť nevyhýba. Medzi tieto krajiny patria napríklad susedné Česko, Maďarsko a trošku vzdialenejšie Rumunsko. K tejto kontroverznej téme sa spoločnosť stavia úplne rozdielnym spôsobom. Robia sa rôzne reklamy na zvýšenie povedomia, o erotike sa píše na weboch či v rôznych magazínoch, dokonca sú tomu venované billboardy. Organizujú sa rôzne expo a výstavy.

Prečo teda erotický magazín? 

Hlavnou myšlienkou nášho webu je dostať túto tému do hlbšieho povedomia v našej spoločnosti a poukázať na to, že byť súčasťou takéhoto priemyslu už dávno nie je niečo nemorálne. Vyzdvihnúť dôvody, prečo je dôležité o týchto témach v spoločnosti hovoriť. Chceme priblížiť životy tých, ktorí sa erotikou živia, ako fungujú, aký je ich pohľad a samozrejme, ako im práca v tomto smere zmenila život. Dúfame, že sa nám podarí priniesť medzi Slovákov viac otvorenosti. Ak vás táto téma zaujala nezabudnite nás sledovať, máte sa na čo tešiť.

Translate »