Čo vplýva na rozhodnutie mať nezáväzný sex?

Zdieľať článok

Nezáväzný pohlavný styk, tiež známy ako „kamarátsky sex“ alebo „sex bez záväzkov“, sa stáva čoraz populárnejším v dnešnej spoločnosti. Tento typ sexuálnej aktivity spočíva v tom, že dvaja ľudia sa stretávajú na jednorazový sexuálny vzťah bez záväzkov a dlhodobého záujmu o seba.

Ale ktorá kategória ľudí si užíva tento typ sexuálneho zážitku najviac – muži alebo ženy? A prečo sa toto správanie stáva stále bežnejším?

Existuje mnoho faktorov, ktoré prispievajú k popularite nezáväzného pohlavného styku. Jedným z hlavných faktorov je zmena spoločenských noriem a postojov k sexu. Dnes je viac prijateľné, aby si ľudia užívali sex bez záväzkov bez toho, aby ich spoločnosť odsudzovala. Ďalším faktorom je vplyv internetu, kde sa ľahko a rýchlo dajú nájsť partneri na nezáväzný sex. Aj aplikácie, ako napríklad Tinder, majú významný podiel na raste popularity tohto typu sexuálnej aktivity.

Začnime teda tým, ktorá kategória ľudí si užíva nezáväzný pohlavný styk viac. Podľa mnohých štúdií muži majú tendenciu byť otvorenejší a prijímať nezáväzný sex viac ako ženy. Muži tiež častejšie iniciujú túto aktivitu. Štúdia publikovaná v roku 2018 v časopise „Archives of Sexual Behavior“ zistila, že medzi univerzitnými študentmi boli muži oveľa ochotnejší súhlasiť s nezáväzným sexom ako ženy.

Existuje však mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť, ako si ľudia užívajú nezáväzný sex. Napríklad vek a vzdelanie môžu mať veľký vplyv. Podľa štúdie z roku 2018 publikovanej v „The Journal of Sex Research“ sú starší ľudia a tí, ktorí majú vyššiu úroveň vzdelania, menej náchylní na to, že si užijú nezáväzný sex.

Ženy môžu tiež mať iný prístup k nezáväznému sexu, keď sa ním zaoberajú. Ženy sú často nútené čeliť rizikám, ktoré súvisia s nezáväzným sexom, ako je riziko sexuálneho násilia alebo riziko tehotenstva a sexuálne prenosných chorôb. Preto sa môžu cítiť viac ohrozené a majú tendenciu byť opatrnejšie pri rozhodovaní sa pre tento typ sexuálnej aktivity.

Okrem toho môže mať kultúra a tradície krajiny výrazný vplyv na to, ako sa ľudia pozerajú na nezáväzný sex. Napríklad vo viacerých ázijských krajinách sa tento typ sexuálnej aktivity stále považuje za tabu a nevhodný, čo môže viesť k nižšej permanencii nezáväzného sexu medzi mužmi aj ženami.

Výhody a nevýhody nezáväzného sexu sú pre každého individuálne. Pre niektorých môže byť toto správanie oslobodzujúce a vzrušujúce, zatiaľ čo pre iných môže byť psychologicky náročné. Dôležité je, aby sa každý rozhodol na základe svojich hodnôt a presvedčení.

V súčasnej dobe sa však zdá, že popularita nezáväzného sexu medzi mužmi aj ženami stále narastá, najmä v západnej kultúre. Stáva sa to často ako súčasť kultúry „hook-up“, kde sa ľudia stretávajú len na krátkodobý sexuálny vzťah bez záväzkov. Tento typ správania však nemusí byť pre každého, a preto je dôležité, aby sa každý rozhodol, či je to pre neho to pravé.

Pre tých, ktorí sa rozhodnú vyskúšať nezáväzný sex, existujú určité riziká, ktoré by mali byť zohľadnené. Medzi najčastejšie riziká patrí riziko sexuálne prenosného ochorenia (STO) alebo tehotenstva. Ak sa rozhodnete pre nezáväzný sex, mali by ste používať kondóm a iné formy antikoncepcie, aby ste znížili riziko týchto komplikácií.

Ďalším rizikom môže byť emočná záťaž, ktorú môže spôsobiť nezáväzný sex. Tento typ sexuálnej aktivity môže viesť k pocitom osamelosti, nedostatku dôvery, zranenia alebo depresie. Preto je dôležité, aby ste boli pripravení na možné psychologické následky a aby ste sa rozhodli, či je toto správanie pre vás vhodné.

Okrem rizík môže mať nezáväzný sex aj určité výhody. Môže to byť spôsob, ako preskúmať svoje sexuálne túžby, naučiť sa viac o svojom tele a sexuálnom uspokojení. Taktiež môže byť oslobodzujúce a môže pomôcť zmierniť sexuálne napätie.

V poslednej dobe sa objavil aj trend tzv. „kamarátskeho sexu“, kde sa dvaja priatelia stretávajú na sexuálny vzťah bez romantických citov. Tento typ sexuálnej aktivity môže byť pre niektorých ľudí ideálnym riešením, keďže si môžu užiť sexuálnu intimitu bez toho, aby to ovplyvnilo ich priateľstvo.

V závere môžeme povedať, že nezáväzný sex je čoraz populárnejší a stáva sa súčasťou dnešnej spoločnosti. Muži majú tendenciu byť voči nemu otvorenejší ako ženy, avšak existujú aj iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť túto preferenciu. Dôležité je zvážiť riziká a výhody nezáväzného sexu a rozhodnúť sa, či je toto správanie pre nás správne. Ak sa rozhodneme pre nezáväzný sex, mali by sme používať opatrenia na ochranu pred STO a tehotenstvom a byť pripravení na možné emočné následky.

Páčil sa vám článok?

Viac článkov

Translate »