Kybernetická závislosť: Jej symptómy a dopady

Zdieľať článok

Internet sa neustále mení, mení naše preferencie a spôsoby akými žijeme. Okrem toho, že nám dokáže každodenne pomáhať, predstavuje evolúciu sexuálneho a intímneho života. V roku 2021 sa sex, sexuálne preferencie a vzťahy formovali a definovali novými spôsobmi a internet pri tom zohrával dôležitú úlohu. Virtuálne sexuálne prostriedky však môžu byť aj nebezpečné, napríklad keď prerastú do závislosti. Aké sú jej symptómy, dopady a ako sa dá liečiť? To preberieme v tomto článku. 

Symptómy závislosti od kybersexu 

Rovnako ako iné závislosti, aj závislosť od kybersexu začína nenápadne a prechádza do stavu, ktorý vás môže pohltiť. Na rozdiel od závislosti od alkoholu a iných látok, ktoré sa môžu v konečnom dôsledku ukázať ako smrteľné, závislosť od kybersexu ovplyvňuje jednotlivcov odlišne. V závislosti od trvania, rozsahu a typu závislosti – spolu s ďalšími podmienkami, v akých jednotlivec žije (napr. vzťah) – sa príznaky môžu líšiť. 

Jeden príznak sám o sebe nemusí znamenať problém. Avšak viac príznakov s väčšou intenzitou si vyžaduje pozornosť. Tu je niekoľko z nich: 

 • Správanie, ktoré má vážny negatívny vplyv na fyzickú a duševnú pohodu osoby 
 • Účinky na spoločenský život osôb (napr. postihnutí sa môžu rozhodnúť zostať doma pri sexuálnych aktivitách online namiesto toho, aby sa stýkali s priateľmi a rodinou)
 • Účinky na ich finančnú pohodu, pretože nechodia do práce alebo míňajú nadmerné množstvo peňazí na prístup k pornografii, chatovacím miestnostiam alebo webkamerám 
 • Posadnutosť online sexuálnymi aktivitami 
 • Neschopnosť zastaviť správanie napriek negatívnym dôsledkom 
 • Internetová nevera 
 • Správanie, ktoré sa stáva častejšie, extrémnejšie a/alebo riskantnejšie 
 • Trpiaci pociťujú pocit hanby, viny a výčitky svedomia, ktoré môžu viesť k úzkosti, depresii a vo vážnych prípadoch aj myšlienkam na samovraždu
 • Ťažkosti pri vytváraní vzťahov s ľuďmi v reálnom živote 
 • Problémy s intimitou 
 • Vzťahy, v ktorých sa títo ľudia nachádzajú, sa vyznačujú problémami alebo sa dokonca úplne rozpadnú 
 • Časté používanie anonymnej komunikácie na zapojenie sa do sexuálnych fantázií, ktoré by jednotlivec nevyhľadával offline 
 • Skrývanie online interakcií pred blízkymi 
 • Používanie kybersexu ako primárnej formy sexuálneho uspokojenia v protiklade k intímnostiam s partnerom v reálnom živote  

Dopady závislosti od kybersexu

Dopady sa môžu ukázať ako vážne, najmä ak sa závislosť nelieči. Tu je niekoľko potenciálnych dopadov závislosti od kybersexu: 

 1. Problémy s intimitou. Keď sa sexuálna angažovanosť stane viac živočíšnou ako emocionálnou, čo sa bežne stáva pri závislosti od kybersexu, človek začne mať problém s intimitou. Okrem sexuálnych aktov je romantický vzťah prázdny – bez akéhokoľvek skutočného emocionálneho spojenia, ktoré je nevyhnutné pre zdravé vzťahy. 

  Tieto problémy môžu byť buď príčinou alebo dôsledkom závislosti na kybersexe. Človek môže vyhľadávať kybernetický sex kvôli problémom s intimitou alebo môže mať problémy s intimitou kvôli kybernetickému sexu. 
 2. Práca je ohrozená. Závislosť ohrozuje všetky aspekty ľudského života a práca nie je výnimkou. Pre tých, ktorí bojujú so závislosťou od kybersexu je bežné pokračovať v tejto činnosti aj v práci alebo prinajmenšom premýšľať o tom až do bodu, keď je ohrozená pracovná produktivita. Aj keď sú pracovné zariadenia obmedzené, jednotlivci môžu používať osobné zariadenia na rýchly prístup k obsahu počas pracovnej doby, čo môže mať za následok sexting či masturbáciu v pracovných priestoroch počas prestávok a možno aj vyžiadanie si účasti spolupracovníkov. Môže to viesť k strate práce či právnym následkom.
 3. Vzťahové problémy. Okrem romantických vzťahov môžu byť ovplyvnení aj priatelia a rodina. Opäť platí, že keď sa závislosť stane všestrannou, väčšina pozornosti sa sústredí na kybersex a priatelia či rodina sú na druhej koľaji. 
 4. Nútený sex a obchodovanie s ľuďmi. Hoci mnohí jednotlivci zúčastnení na kybernetickom sexe s tým súhlasia, nie je to vždy tak. Navyše, akýkoľvek pornografický obsah zahŕňajúci neplnoleté osoby znamená automaticky nesúhlas a problém. Dokonca aj tí, ktorí by nikdy nemali v úmysle podporovať nelegálne činnosti, ktoré poškodzujú maloletú osobu či zahŕňajú obchodovanie s ľuďmi, si toho niekedy nemusia byť vedomí. 

Ako prekonať závislosť od kybersexu 

Prekonať závislosť od kybersexu je ťažké, ale možné. Vzhľadom na to, že pornografický obsah je dostupný 24 hodín denne, 7 dní v týždni prostredníctvom väčšiny elektronických zariadení s prístupom na internet, úsilie o prekonanie závislosti by malo byť konzistentné. Hoci masturbácia a sledovanie porna sú normálne správanie, miera, do akej sa jej človek venuje v rámci závislosti, je problematická. Čím viac úsilia človek vynaloží, tým je väčšia pravdepodobnosť riešenia problému. Tu je niekoľko spôsobov ako sa z tejto závislosti dostať:

 1. Nájdite si zodpovedného partnera. Zodpovednými partnermi môžu byť rodina, kolegovia, členovia podpornej skupiny alebo ktokoľvek iný, kto je ochotný vám pomôcť na ceste k uzdraveniu. Vďaka takémuto partnerovi máte pocit, že v tom nie ste sami, je však dôležité, aby ste boli úprimní. Keď budete zápasiť s nutkaním alebo nejakým výpadkom, takýto partner vám môže poskytnúť emocionálnu podporu, zdravé rozptýlenie a udrží vás na správnej ceste. 
 2. Nainštalujte si softvér na filtrovanie/monitorovanie. Pornografický obsah je ľahko dostupný na väčšine elektronických zariadení, čo z neho robí jednu z najdostupnejších foriem závislosti. Inštalácia monitorovacieho softvéru obmedzuje dostupnosť tým, že blokuje nielen samostatné stránky, ale aj akýkoľvek obsah, ktorý by mohol viesť k „prešľapu“.
 3. Zrušiť členstvo/vymazať obsah, ktorý vedie k závislosti. Opäť platí, že čím je spúšťač závislosti ďalej, tým lepšie. Tým, ktorí majú členstvo na pornografických stránkach, odporúčame zrušiť ho a tým, ktorí majú plnú históriu prehliadača takýchto materiálov, odporúčame vymazať ju. 
 4. Pamätajte, prečo s tým chcete skončiť. Ako pri každej závislosti, zotavenie sa je pravdepodobnejšie, keď je motivované vnútorným zámerom. Ak závislosť spôsobila problémy s partnermi, rodinou, deťmi, priateľmi, kolegami, spomeňte si na nich vždy, keď budete mať nutkanie znovu to spraviť. 
 5. Zvážte účasť v podpornej skupine. Závislosť od kybersexu je čoraz väčším problémom a čelí jej mnoho ľudí po celom svete. V súlade s tým boli vytvorené podporné skupiny so zámerom poskytnúť podporu pre ľudí bojujúcich s touto závislosťou. Členovia skupiny majú podobné skúsenosti, ťažia zo zdieľaných príbehov, schopností iných zvládať situáciu a zo vzájomnej zodpovednosti. 
 6. Vyhľadajte odbornú pomoc. Najkomplexnejším spôsobom, akým možno riešiť kybersex alebo akúkoľvek inú závislosť, je vyhľadanie odbornej pomoci. Licencovaní odborníci sú vyškolení na riešenie takýchto problémov a sú vybavení overenými stratégiami, ktoré vám pomôžu zotaviť sa.  

Kedy vyhľadať odbornú pomoc? 

Čím skôr problém začnete riešiť, tým je väčšia pravdepodobnosť úspešného zotavenia sa. Ak si začnete všímať negatívny vplyv akejkoľvek formy závislosti od kybersexu na ktorúkoľvek oblasť vášho života, vyhľadajte terapeuta. Výhod odbornej pomoci je veľa. Vyškolení odborníci majú mnoho techník, ktorými pomáhajú ľuďom zotaviť sa z akéhokoľvek závažného stavu a zároveň ich podporia v ďalšej abstinencii. 

Source: https://www.choosingtherapy.com/cybersex-addiction/

Páčil sa vám článok?

Viac článkov

Translate »