Prečo ľudia vo vzťahoch podvádzajú?

Zdieľať článok

Existujú dva druhy vzťahov: na jednej strane sú funkčné vzťahy, plné lásky, rešpektu, tolerancie a vzájomného porozumenia, zatiaľ čo na druhej strane sú vzťahy asi také zdravé, ako vírus eboly – chladné, bez lásky, ktoré vás požierajú z vnútra. Často slýchame historky o zlomených srdciach, klamstve, ale aj o podvádzaní. 

Tolstoj raz povedal, že všetky šťastné vzťahy sú rovnaké, ale každý nešťastný vzťah je jedinečný svojím vlastným spôsobom. Môžeme povedať, že je to pravda. Čo však s otázkou o vernosti? Prečo a niektorí ľudia rozhodnú zostať verní, ale iní nie?

Ukazuje sa, že nevera nie je v skutočnosti nič nezvyčajné. V skutočnosti prieskumy odhadujú, že takmer jedna štvrtina všetkých manželstiev zažije neveru. A to je len počítanie ľudí, ktorí úprimne odpovedali alebo sa o tom dozvedeli. Pre väčšinu ľudí je tiež veľmi ťažké vyjadriť sa k nevere logicky. Začnú zúriť alebo sú takí smutní a zranení, že sa nedokážu na situáciu pozrieť rozumne a nevidia všetky varovné signály. 

Young couple arguing in street

Algoritmus podvádzania

Algoritmus podvádzania je skutočne jednoduché pochopiť, funguje nasledovne:

SEBAGRATIFIKÁCIA > INTIMACIA = PODVEDENIE

Jednoducho povedané, keď potreba sebauspokojenia prevažuje nad potrebou intimity, pravdepodobne dôjde k podvádzaniu:

  • Všetci sme len ľudia a ako ľudia máme všetci prirodzenú túžbu po sebauspokojení. Dobré jedlo. Dobrý sex. Málo práce. Veľa spánku. Porno, Netflix a videohry.
  • Ako ľudia máme tiež prirodzenú túžbu po intimite a cítiť sa milovaný niekým iným, cítiť sa, akoby sme s niekým zdieľali svoj život.
  • Bohužiaľ, tieto dve potreby sú často protichodné. Aby ste dosiahli túto intimitu a lásku, musíte občas obetovaťsvoje vlastné uspokojenie. A aby ste dosiahli sebauspokojenie, musíte často obetovať trochu lásky a intimity. Môže to byť také jednoduché, ako sledovanie filmu, ktorý sa vám v skutočnosti nepáči alebo účasť na nudnom pracovnom večierku, na ktorom vám nezáleží. Môže to však byť aj hlboké a zložité, napríklad byť otvorený voči svojmu partnerovi o svojich obavách a neistotách alebo sa vedome zaviazať, že budete s touto osobou monogamný na neurčitý čas.
  • Ak si človek cení sebauspokojenie viac ako intimitu, ktorú získa zo vzťahu, potom sa prestane pre vzťah obetovať a pravdepodobne skončí pri podvádzaní. Ak si niekto cení intimitu, ktorú získa zo vzťahu, viac ako sebauspokojenie, potom ochotne obetuje časť svojho sebauspokojenia, aby zostal verný.

Predstavte si to ako váhu. Na jednej strane máte sebauspokojenie a na druhej intimitu.

2 hlavné dôvody prečo sa dopúšťame nevery

  • Príliš veľká potreba sebauspokojenia

V mojich očiach je definíciou zrelosti schopnosť odložiť sebauspokojenie v prospech dôležitejších dlhodobých cieľov.

V práci nemasturbujete, pretože by to malo za následok stratu zamestnania. Každé ráno neraňajkujete čokoládovú tortu, pretože to by ti vo veku 32 rokov privodilo infarkt. Znie to rozumne, že? Iste, tieto veci sú príjemné, ale máte väčšie a dôležitejšie priority, ktoré dokážete klásť na prvé miesto. Tomu sa hovorí zrelosť.

  • Nedostatok skutočnej intimity

Nie je veľkou vedou povedať, že pravdepodobnosť nevery vo vzťahu je priamo úmerná tomu, aký úbohý vzťah je.

Problém je v tom, že mnohí ľudia si neuvedomujú biedu vo svojich vzťahoch. Pochádzajú z rodiny plnej mizerných vzťahov alebo za sebou majú dlhú históriu mizerných vzťahov, takže to pre nich ani nie je mizerné, je to jednoducho normálne.

Aká je prevencia proti nevere?

  • ŽIADNE rande s niekým, kto nevie dobre odložiť sebauspokojenie
  • Stanovte si zdravé hranice
  • Vždy buďte ochotní odísť z toxického vzťahu

Vzťah nie je povinnosťou. Je to voľba. Vytváraná každý deň. Je to voľba, ktorá hovorí: „Intimita, ktorú zdieľame, je pre mňa lepšia ako moje vlastné uspokojenie.“ Je to voľba, ktorá uznáva, že krátkodobé náklady stoja za dlhodobé výhody. Je to voľba oceniť to, čo vás dvoch spojilo. A potom nechať, aby vás to udržalo pokope.

Páčil sa vám článok?

Viac článkov

Translate »