Trvalé zastavenie menštruácie je bezpečné, hovoria odborníci

Zdieľať článok

Zabránenie tehotenstvu či zdravotné ťažkosti? Zastavenie menštruácie vám môže pomôcť. Avšak je to bezpečné? Odborníci sa zhodli na jednom jasnom závere – áno, je to bezpečné.

Nové usmernenia od poprednej skupiny gynekológov opisujú širokú škálu scenárov, v ktorých môže byť potlačenie menštruácie prospešné, vrátane prípadov, keď ľudia majú silné krvácanie, zdravotné postihnutie, vojenské nasadenie alebo rodovú dysfóriu.

Hormonálne lieky sa väčšinou používajú na kontrolu pôrodnosti, ale lekári by nemali zabúdať na ďalšie dôležité použitie, potláčanie menštruácie, podľa novej správy Americkej akadémie pôrodníkov a gynekológov (ACOG).

Usmernenie je obzvlášť aktuálne vzhľadom na rastúce obavy z budúceho prístupu k reprodukčnej lekárskej starostlivosti, uviedla ACOG vo vyhlásení. To je čiastočne dôvod, prečo chce organizácia zdôrazniť úlohu, ktorú zohrávajú hormonálne lieky nad rámec prevencie tehotenstva.

Požiadavky žien na potlačenie menštruácie alebo zastavenie mesačného krvácania sú bežné

Túžba zastaviť menštruáciu, či už krátkodobo alebo dlhodobo, je pomerne rozšírená, hovorí spoluautorka správy, Kathryn Stambough, gynekologička a odborná asistentka pôrodníctva a gynekologickej ambulancie na University of Arkansas„Potlačenie menštruačných cyklov je oblasťou, ktorú si mnohé pacientky žiadajú.“

Lekári si nie vždy uvedomujú všetky možnosti. A pacienti môžu prechovávať mylné predstavy o tom, či je potlačenie menštruácie bezpečné. Usmernenie bolo určené na riešenie týchto problémov.

„Toto usmernenie od ACOG je dôležité, pretože poskytuje komplexný prehľad založený na dôkazoch o rôznych spôsoboch potlačenia menštruácie. Niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu byť menej oboznámení s dostupnými možnosťami, najmä pokiaľ ide o kontraindikácie a dlhodobú liečbu,“ zhodujú sa odborníci.

Komu prospieva potlačenie či zastavenie menštruácie?

Správa podrobne popisuje širokú škálu ľudí, ktorí si niekedy želajú hormonálne potlačiť menštruáciu. Tieto skupiny ľudí sú:

  • Ženy, ktoré nechcú nepohodlie alebo obťažovanie spojené s mesačným krvácaním, najmä tie, ktoré majú silnú menštruáciu.
  • Adolescenti, ktorí sa venujú športu, alebo mladí dospievajúci, ktorí dostávajú menštruáciu oveľa skôr ako ich rovesníci a možno budú chcieť na chvíľu zastaviť krvácanie.
  • Po tomto prístupe môžu túžiť aj transrodové osoby, ktoré menštruujú. „Menštruácia môže byť oblasťou výraznej dysfórie, ktorá môže viesť k úzkostným myšlienkam a sebapoškodzovaciemu správaniu,“ hovorí Dr. Stambough.
  • Ľudia s telesným alebo kognitívnym postihnutím. „Pacientky s kognitívnym postihnutím môžu mať problémy s pochopením menštruácie alebo môžu čeliť problémom pri udržiavaní osobnej hygieny počas menštruácie,“ uvádza sa v správe.
  • Ženské príslušníčky armády umiestnené vo vojnových zónach alebo na iných nebezpečných miestach môžu chcieť počas tejto doby zastaviť menštruáciu.
  • Ženy vo väzení, ako aj ženy bez domova, ktoré nemusia mať ľahký prístup k menštruačným produktom alebo ktoré majú obavy o súkromie.

Hormonálna terapia na potlačenie menštruačného obdobia je bezpečná

Štúdie v priebehu rokov ukázali, že potlačenie menštruácie je bezpečné, uvádza správa. „Pôrodníci-gynekológovia môžu pacientky ubezpečiť, že hormonálne metódy používané na potlačenie menštruácie neovplyvňujú budúcu plodnosť a nezvyšujú riziko rakoviny. V skutočnosti nepretržité používanie kombinovaných perorálnych antikoncepčných piluliek (OCP) znižuje riziko niektorých druhov rakoviny,“ hovorí sa v správe.

„Tento záver je založený na podstatnom súbore dôkazov,“ hovorí Stambough. Hoci niektoré pacientky majú stále obavy, že nepretržité užívanie hormónov môže spôsobiť malignitu alebo iné vážne zdravotné problémy, vo výskume to nebolo potvrdené.

Napríklad jedna veľká štúdia, publikovaná v časopise Antikoncepcia, porovnávala ženy, ktoré kontinuálne užívali antikoncepčné tabletky s tými, ktoré mali tradičnejší protokol s trojtýždňovým a jednotýždňovým prerušením. Vynechanie týždňa krvácania neviedlo k viacerým nežiaducim udalostiam počas roka, v ktorom boli skúmané.

Menštruácie môžu byť u dospievajúcich bezpečne potlačené

Gynekológovia niekedy vyjadrujú obavy, aby sa u dospievajúcich nepotláčali menštruácie, pretože ich telo sa stále vyvíja.

Správa však zdôrazňuje, že keď človek dostane prvú menštruáciu, nie skôr, môže bezpečne dostávať hormonálne lieky.

Odborníci pripúšťajú, že autori správy neboli schopní nájsť veľa výskumov špecificky v tejto vekovej populácii, platí aj pre mnohé iné liečby. Ale zároveň hovoria, že neexistuje žiadny biologický dôvod, prečo by hormóny pôsobili inak u niekoho, kto práve dostal menštruáciu, v porovnaní s osobou, ktorá ju má už roky.

Práca s dospievajúcim pacientom a ich rodičmi si môže vyžadovať viac zváženia dodržiavania predpisov, uvádza správa, vrátane toho, aké ľahké môže byť použitie a zapamätanie metódy.

Existuje množstvo metód na potlačenie a zastavenie menštruácie

Veľká časť správy je venovaná preskúmaniu rôznych možností liečby na potlačenie menštruácie, vrátane ich výhod a nevýhod.

Ľudia môžu napríklad brať dennú perorálnu antikoncepciu nepretržite bez toho, aby týždeň užívali placebo. Výhodou tejto metódy je jej dlhá história používania. Nevýhody spočívajú v tom, že ľudia musia užívať pilulku denne a podľa pokynov môže trvať niekoľko cyklov, kým sa krvácanie úplne zastaví.

Hormonálne náplasti, aplikované týždenne, majú ľahšiu poddajnosť. Existuje však menej údajov o nepretržitom používaní.

Vnútromaternicové telieska (IUD) obsahujúce progestín je potrebné zaviesť za sedem rokov. Určité krvácanie však pokračuje približne u polovice príjemcov počas prvého roka. Okrem iného sú bolestivé a často drahé.

Všetky tieto metódy potlačenia sú reverzibilné

Rozhodnutie zastaviť menštruáciu mnohým pacientom uľahčuje skutočnosť, že všetky tieto metódy sú reverzibilné, teda vratné, hovorí Stambough.

Hormonálna terapia má však vedľajšie účinky, takže rozhodnutie potlačiť menštruáciu by sa nemalo brať na ľahkú váhu. „Riziko a prínos liekov z krátkodobého a dlhodobého hľadiska by sa malo prediskutovať s každým pacientom,“ hovorí jeden z odborníkov.

Rozhodnutia o potlačení menštruačného obdobia by sa mali robiť slobodne a spoločne

Lekári by mali radiť pacientom na základe individuálnych potrieb a cieľov každej osoby, uvádza správa. Ďalej sa uvádza, že „by sa k tomu malo pristupovať s maximálnym rešpektom k autonómii pacienta a bez nátlaku“.

Rozhodovanie by malo byť zdieľané medzi lekárom a pacientom bez zaujatosti, trvá na tom Stambough. Lekári musia rešpektovať túžby svojich pacientov, ale pacienti tiež musia byť realistickí v tom, aké intenzívne zastavenie menštruácie môže každá metóda dosiahnuť, hovorí.

Na preferenciách pacienta záleží najviac

Ak by pacient zistil, že jeho lekár nepodporuje jeho ciele, mal by vyhľadať niekoho, kto áno, hovorí Stambough. „Či už má pacient zdravotnú indikáciu alebo si to želá, a to je dostatočný dôvod, mal by mať možnosť porozprávať sa s poskytovateľom, ktorý je otvorený a ochotný vypočuť si jeho obavy a umožniť mu robiť tie najlepšie rozhodnutia na základe jeho zdravotného stavu a podľa toho, ktoré metódy by boli pre neho bezpečné a efektívne,“ dodáva.

Páčil sa vám tento článok? Pre viac podobných článkov nás nezabudnite sledovať aj naďalej na našej webovej stránke alebo instagramovom profile.

Source: https://www.everydayhealth.com/sexual-health/stopping-menstrual-periods-is-safe-experts-say/

Páčil sa vám článok?

Viac článkov

Translate »