Urofília: zdravotný problém či fetiš?

Zdieľať článok

„Zlatá sprcha“, známa skôr pod pojmom urofília, je sexuálna variácia, pri ktorej ľudia získavajú potešenie z moču alebo močenia. Vzrušenie je spojené s ovoňaním, cítením alebo ochutnávaním moču, ale aj s močením na niekoho. Niekedy potešenie pochádza z fyzického moču, z tepla a vône, inokedy si človek spája moč a močenie s intimitou, blízkosťou a dôverou. Pomočovanie môže hrať úlohu pri sadomasochistických aktivitách, kde sadista bude demonštrovať dominanciu tým, že sa vymočí na masochistu. Odkiaľ sa však tieto potreby cítenia moču berú? Je to zdravotný problém alebo fetiš, ktorý by sa mal riešiť?

Ľudia, ktorí sa podieľajú na urofílii, sa označujú ako urofilici. Hoci urofília zahŕňa rôzne druhy správania a sexuálne praktiky zahŕňajúce moč, výskumníci identifikovali tri primárne funkcie moču pre urofilikov:

  • Moč slúži ako fetišistický predmet.
  • Močenie sa používa na ponižovanie v sadomasochizme.
  • Moč sa používa na rituálne alebo ceremoniálne účely.

Bežné variácie a ďalšie typy urofílie

Existujú rôzne formy urofílie. Urolagnia napríklad označuje sexuálnu rozkoš, ktorú človek dostáva, keď sa pomočí do vlastných nohavíc. Urolagnia tiež opisuje potešenie spôsobené pozorovaním inej osoby ako sa pomočila. Iní urofilici sa môžu radi kúpať v moči, ovoniavať ľudí v oblečení nasiaknutom močom alebo sa podieľať na urofágii – pitie moču. 

Je zaujímavé, že urofágia nemusí byť nevyhnutne sexuálna. Mnoho ľudí, ktorí pijú moč, to robí z iných dôvodov ako je sexuálne potešenie, napríklad na rituálne a ceremoniálne účely. Niektorí ľudia dokonca veria, že pitie moču má zdravotné alebo kozmetické výhody, a preto sa venujú „urinoterapii“. Pri konzumácii moču pre sexuálne potešenie partner zvyčajne močí priamo do úst.

Pre mnohých urofilikov slúži moč ako fetišistický predmet. Fetišizmus je forma parafílie, pri ktorej je človek sexuálne vzrušený neživými predmetmi, materiálmi alebo časťami tela. 

Zaradenie urofílie a klasifikácia v DSM

Urofília je uvedená ako „parafília inak nešpecifikovaná“ (PNOS) v Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch (DSM) Americkej psychiatrickej asociácie. Termín parafília opisuje stav charakterizovaný atypickými sexuálnymi túžbami, vrátane sexuálneho správania, ktoré môže spoločnosť považovať za nepríjemné, nezvyčajné alebo abnormálne. 

Fantázie, predmety a správanie sa považujú za parafilné, ak sú povinné, vedú k sexuálnej dysfunkcii, zahŕňajú partnerov, ktorí nesúhlasia, vedú k právnym komplikáciám alebo zasahujú do sociálnych vzťahov. 

Aká je frekvencia urofílie?

Existuje len malý vedecký výskum o frekvencii urofílie. Bohužiaľ, obmedzené údaje, ktoré existujú, sú problematické z dôvodu metód používaných na ich zber. Jennifer Eve Rehor, postgraduálna študentka zo Štátnej univerzity v San Franciscu, zistila, že nekonvenčné sexuálne správanie je nedostatočne hlásené, pretože zainteresovaní jednotlivci zvyčajne nevyhľadávajú odbornú pomoc

Podkultúra

Médiá uviedli, že niekoľko celebrít sa zapojilo do „zlatých spŕch“. V rozhovore pre hudobný časopis Blender portorická popová hviezda Ricky Martin priznal, že si užíval „zlaté sprchy“. Herec Andy Milonakis, moderátor relácie MTV The Andy Milonakis Show, povedal v rozhovore pre People Magazine, že sa mu páčil pocit teplého moču na hrudi počas pohlavného styku. Mnohí veria, že Havelock Ellis, významný výskumník ľudskej sexuality, bol tiež urofilik. Úryvky z jeho autobiografie naznačujú, že bol sexuálne vzrušený pri pohľade na močiacu ženu.

Zdravie a bezpečnosť

Ak uvažujete o experimentovaní s močom, je dôležité zvážiť potenciálne zdravotné problémy. Moč je sterilný len vtedy, keď je človek zdravý. Bakteriálne, plesňové a vírusové infekcie sa môžu prenášať močom. K prenosu dochádza predovšetkým vtedy, keď sa moč dostane do kontaktu s otvorenou ranou, ako je popálenina alebo škrabanec.

Hlavným zdravotným problémom urofílie je hepatitída. Tí, ktorí sú postihnutí hepatitídou B, môžu prenášať chorobu močom, aj keď nevykazujú príznaky. Podobne sa genitálny herpes môže prenášať močom infikovaného jedinca, ktorý nevykazuje príznaky ani otvorené rany.

Urofília je sexuálna aktivita, pri ktorej ľudia získavajú potešenie z močenia alebo z pachu, cítenia alebo chuti moču. Hoci existuje malý výskum o frekvencii urofílie, viaceré celebrity otvorene diskutovali o svojich urofilných tendenciách. V praxi sa bežne zastáva názor, že konanie na základe týchto túžob je zdravé, pokiaľ s tým obe strany súhlasia a pozornosť sa venuje otázkam zdravia a bezpečnosti. Najdôležitejším faktorom bude vždy komunikácia, najmä preto, že človek nemôže vedieť, či je jeho partner otvorený konkrétnej sexuálnej aktivite, pokiaľ sa ho neopýta.

Páčil sa vám článok?

Viac článkov

Translate »