Čo potrebujú rodičia a pedagógovia vedieť o skúsenostiach tínedžerov s pornografiou a sextingom v škole? Odborníci odpovedajú

Zdieľať článok

Traja zo štyroch tínedžerov videli alebo pravidelne sledujú online pornografiu – často ešte predtým, než sa stali tínedžermi. Vyplýva to z novej správy Common Sense Media, ktorá skúma úlohu, ktorú pornografia zohráva v živote dnešnej mládeže. Niektorí tínedžeri robia viac, než len pozerajú pornografiu. Prostredníctvom „sextingu“, teda písania si o sexe, tínedžeri tiež vytvárajú a posielajú svoje vlastné obrázky a videá, na ktorých sú nahí.

Z veľkej časti nie je úlohou zamestnancov školy starať sa o to, čo si deti pozerajú na internete alebo čo posielajú cez telefón. Ako laici sa však domnievame, že rodičia a pedagógovia by mali byť pripravení riešiť potenciálne problémy, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zapojenia študentov do pornografie a sextingu. Tento druh pripravenosti je dnes obzvlášť dôležitý, pretože smartfóny umožňujú deťom pozerať sa na porno a písať si o sexe aj počas času, ktorý trávia v škole.

Sú situácie a veci, ktoré by rodičia a pedagógovia mali vedieť, keďže používanie pornografie a sexting sa medzi študentmi stávajú bežnejšími:

Pornografia už nie je to, čo bývala

Až 52 percent tínedžerov videlo násilnú pornografiu. To zahŕňa činy ako dusenie, fackovanie, dávenie, udieranie a plač. Je to preto, že internet zmenil spôsob šírenia pornografie. Kedysi existovalo viac nariadení o násilnom obsahu a overovaní veku. Teraz vlastnoručne vyrobený a distribuovaný obsah vládne na porno platformách, ktoré fungujú podobne ako YouTube.

Tieto stránky, ako napríklad PornHub, umožňujú používateľom voľne prezerať a nahrávať svoj vlastný obsah. Na začiatku mnohí používatelia predpokladali, že ide predovšetkým o „amatérsky obsah“ alebo o domáci a konsenzuálny obsah. Jedna štúdia však ukázala, že 1 z 8 videí na webovej stránke odhaľovalo sexuálne násilie. Vyšetrovanie BBC a New York Timespodnietili obete, ktoré sa dozvedeli, že videozáznamy ich sexuálnych útokov boli voľne prezerané na webovej stránke. Vyšetrovanie odhalilo milióny videí s podozrením na zneužívanie a nátlak.

OnlyFans, ďalšia platforma zložená z obsahu nahraného používateľmi, tiež uľahčuje živú sexuálnu interakciu s tvorcami obsahu za poplatok. Aj keď sa nezdá, že by existoval recenzovaný výskum o používaní OnlyFans mladistvými, existujú správy, že maloletí obchádzajú overovanie veku a predávajú na platforme svoje vlastné sexuálne explicitné obrázky a videá.

Pornografia je zdrojom sexuálnej výchovy pre dospievajúcich

Bez rozsiahlej komplexnej sexuálnej výchovy v USA mladí dospelí identifikovali pornografiu ako primárny zdroj sexuálnej výchovy. Avšak pornografia, ku ktorej majú tínedžeri najľahší prístup – pornografia na internetových stránkach – má tendenciu zobrazovať väčšiu sexuálnu agresivitu, degradáciu žien a ľudí inej farby pleti a nedostatok sexuálneho súhlasu.

Napríklad dusenie alebo škrtenie počas sexu v porne narastá. Týka sa to výskumníkov v oblasti násilia, neurológov a odborníkov v oblasti duševného zdravia, pretože nedávne správy naznačujú, že 1 z 3 žien sa pri poslednom sexuálnom zážitku dusila. Hoci väčšina žien uvádzala pocity eufórie, uškrtenie počas sexu nesie rovnaké riziko poškodenia mozgu v dôsledku straty kyslíka ako uškrtenie v iných kontextoch.

Znepokojujúce je aj to, že dospievajúci muži vystavení násilnej pornografii majú vyššiu pravdepodobnosť sexuálnej agresivity a je u nich dvakrát až trikrát väčšia pravdepodobnosť, že budú tlačiť na partnerku, aby sa zapojila do sexuálnej aktivity, do ktorej sa predtým nechcela zapojiť.

Školy môžu v niektorých prípadoch niesť zodpovednosť za sexuálne nevhodné správanie na internete

Hlava IX, federálny zákon USA, ktorý zakazuje diskrimináciu na základe pohlavia vo vzdelávacích programoch a aktivitách, ktoré dostávajú federálne financovanie, sa môže potenciálne použiť na riešenie nekonsenzuálnej pornografie na stredných školách. Keď riaditelia škôl vedia alebo by mali vedieť o nekonsenzuálnej pornografii, Hlava IX od nich vyžaduje, aby podnikli rýchle a účinné kroky na ukončenie obťažovania, zabránenie jeho opakovaniu a riešenie jeho následkov. To môže zahŕňať vedenie vyšetrovaní, disciplinárne konanie voči zainteresovaným jednotlivcom a poskytovanie podpory a zdrojov pre postihnutých študentov.

Štúdia, ktorú uskutočnila organizácia Advocates for Youth, však ukázala, že zamestnanci škôl mali tendenciu minimalizovať sexuálne obťažovanie ako typické právo prechodu. Bez školenia personálu, ktorý sa zameriava na túto zaujatosť, sa obete nekonsenzuálnej pornografie môžu cítiť nepríjemne pri návšteve personálu, pretože obviňovanie obetí tak môže byť rozšírené.

Dá sa s tým niečo urobiť?

Mnohé štúdie zistili, že správcovia verejných škôl, zamestnanci a pedagógovia prevažne súhlasia s tým, že vzdelávanie zamestnancov škôl, rodičov a študentov sa musí uskutočniť, aby sa zlepšil spoločenský život dnešných digitálnych domorodcov. Zistili sme, že keď zamestnanci školy dostali vzdelanie, ktoré obsahovalo fakty o tom, ako sa tínedžeri zapájajú do pornografie a sextingu, a niekoľko príkladov toho, ako reagovať, keď sa vyskytnú problémy, boli sebavedomejší a menej sa hanbili diskutovať o týchto témach, ak by sa mali objaviť v škole.

Myslíme si tiež, že ak sa školská politika v oblasti sexuálneho zneužívania zaoberá digitálnym správaním, mohlo by to tiež zohrávať významnú úlohu pri určovaní toho, ako školy predchádzajú nekonsenzuálnemu sextingu a pornografii medzi študentmi a ako na nich reagujú.

Pre viac podobných článkov nás nezabudnite sledovať aj naďalej.

Source: https://theconversation.com/what-parents-and-educators-need-to-know-about-teens-pornography-and-sexting-experiences-at-school-198576

Páčil sa vám článok?

Viac článkov

Translate »