Čo znamená pojem „tretie pohlavie“ a ako je vnímané v dnešnom svete

Zdieľať článok

Jednou z tém, o ktorej sa v dnešnom svete veľa hovorí, sú pohlavia a ich počet. Tu sa spoločnosť delí na dve skupiny – tí, ktorí zastávajú názor, že na svete sú len dve pohlavia, a potom sú tu tí, ktorí hovoria, že pohlaví je nesmierne veľa. Aká je však pravda?

Koncept pohlavia je extrémne rozsiahly a existuje nekonečne veľa spôsobov, ako sa ľudia môžu identifikovať, najmä mimo rodovej binárnej sústavy. Myšlienka, že existujú iba dve pohlavia, je úplne falošná a vymazáva históriu ľudí, ktorí dlho odmietali biologické a psychologické binárne súhrny pohlavia a pohlavia, ako sú tí, ktorí spadajú pod zastrešujúci pojem „tretie pohlavie“.

Pojem „tretie pohlavie“ sa používa na opis niekoho, kto sa neidentifikuje v rámci „extrémne obmedzujúceho a úplne nepresného poňatia rodovej dvojhviezdy“ muža alebo ženy, hovorí licencovaná klinická psychologička Rachel Lynn Golden, PhD, výskumníčka v oblasti sexuality a rodovej identity. Môže sa použiť na opísanie niekoho, kto je nebinárny alebo kohokoľvek, kto vyjadruje svoje pohlavie inak ako pohlavie, ktoré mu bolo priradené pri narodení.

Napriek tomu je dôležité poznamenať, že termín „tretie pohlavie“ nie je termín používaný v každodennom živote komunitami, ktoré sú takto označené. Výraz „zdá sa, že pochádza zo zastaranej a akademickej predstavy, že existujú len tri rodové možnosti – žena, muž a takzvane iné“, hovorí Golden, a preto môže byť urážlivý a dokonca znehodnotiť niečiu rodovú identitu.

„Dôsledok slova ‚tretí‘ možno vnímať tak, že ich umiestnite za ďalšie dva rody – ak existuje ‚tretie pohlavie‘, aké je potom prvé a druhé pohlavie?“ vysvetľuje Aniruddha Dutta, docentka pre štúdium rodu, žien a sexuality na University of Iowa.

To znamená, že termín „tretie pohlavie“ môže byť pre niektorých ľudí potvrdený a každý by mal mať možnosť vybrať si rodovú identitu, ktorá najlepšie vystihuje to, ako sa cíti a jeho minulé skúsenosti.

Čo znamená byť tretím pohlavím?

Tretie pohlavie má históriu, ktorá siaha až do roku 385 pred našim letopočtom, keď grécky filozof Platón na sympóziu písal o treťom pohlaví, ktoré bolo mužské aj ženské. V histórii a naprieč kultúrami sa tento výraz používal na označenie rôznych rôznorodých skupín, od rímskych eunuchov, kastrovaní muži, ktorí často zastávali rešpektované pozície služobníkov alebo kňazov, až po albánske burnesha panenské ženy, ktoré žijú svoj život ako muži, aby získali určité práva a privilégiá, ženským gayom, transrodovým ľuďom a ľuďom narodeným s mužskými aj ženskými biologickými črtami – tiež známymi ako intersex.

Ako vyzerá tretie pohlavie?

Rovnako ako iné pohlavia a sexualita, neexistuje spôsob, ako zistiť, či je niekto tretím pohlavím len z fyzického pohľadu. Tiež nie je úplne ohľaduplné pýtať sa niekoho, aká je jeho sexualita alebo pohlavie.

Dutta poznamenáva, že niektorí ľudia sa môžu prezentovať spôsobmi, ktoré sa zvyčajne spájajú so ženami, ako napríklad nosenie make-upu, dlhé vlasy a dámske oblečenie, ale aj keď sa prezentujú ako ženy, nemusia sa ako také identifikovať.

Ako podporovať priateľov a známych, ktorí sa radia do skupiny tretieho pohlavia?

Vždy je dobré opýtať sa na zámená, ktoré používajú a podeliť sa aj o svoje, ak vám to nevadí. Ak niekoho nesprávne pomenujete, netrápte sa – len sa ospravedlňte a napravte svoju chybu bez toho, aby ste si z toho robili ťažkú ​​hlavu. Nie je potrebné, aby sa niekto cítil, že musí vysvetľovať alebo ospravedlňovať svoje pohlavie.

Ak sa priateľ alebo partner rozhodne prísť za vami, je dôležité vytvoriť bezpečný priestor bez súdenia. Prísť s celým týmto na povrch je ťažká vec a je dôležité, aby sa váš priateľ alebo partner cítil plne akceptovaný a podporovaný.

Pre viac podobných článkov o pohlaviach a sexualite nás nezabudnite sledovať aj naďalej.

Source: https://www.cosmopolitan.com/sexopedia/a38584885/third-gender/

Páčil sa vám článok?

Viac článkov

Translate »