História sexuálnej dysfunkcie

Zdieľať článok

O sexuálnej dysfunkcii sme vám už hovorili mnohokrát. Kedy však lekári zistili, že existuje porucha, ktorá ovplyvňuje libido a sexuálny výkon? Aké boli postoje odborníkov, ale aj bežných ľudí na túto poruchu?

Vnímanie sexuality z medického hľadiska vytlačilo staršie presvedčenia o škodlivom vplyve viny, hriechu, zlých návykov alebo zlých kúziel na sexuálne funkcie u mužov aj žien, no takéto perspektívy pretrvávajú dodnes. Biomedicínske uvažovanie je v skutočnosti len jednou vrstvou, ktorá sa pridáva k hromade argumentov používaných na vysvetlenie sexuálnej dysfunkcie a nespokojnosti.

Sexuálna dysfunkcia u mužov

V súčasnej spoločnosti je absolútne najdôležitejšie udržiavať prijateľnú úroveň mužských sexuálnych funkcií. Hoci skupina sexuálnych dysfunkcií u mužov zahŕňa poruchy ejakulácie a nízke libido, erektilná dysfunkcia, ktorá je definovaná ako neschopnosť udržať erekciu, bola určite najväčším problémom v histórii až do moderných čias.

V gréckom a rímskom chápaní sexuality bol vaginálny prienik, teda vaginálny sex, dôkazom mužnosti a predpokladom dobrej povesti. Lekári postihnutých tak poskytli recepty na regeneračné prostriedky, zatiaľ čo oplzlí autori písali komické príbehy mužov, ktorí neuspeli v rozhodujúcom teste mužnosti.

Počas 18. storočia si filozofi osvojili predstavu mužov a žien obývajúcich odlišné sexuálne sféry, pričom sa pokúšali čeliť, liečiť a vysvetliť mužskú sexuálnu dysfunkciu. Na druhej strane kultúra devätnásteho storočia považovala diskusiu o takýchto problémoch za nechutnú, hoci túto dôležitú otázku nemožno ignorovať.

Počas tohto obdobia autori manželských príručiek pre strednú triedu popularizovali teóriu „ekonomiky spermií“, v ktorej excesy viedli k strate mužnej sily a vytrvalosti, čo môže v konečnom dôsledku vyústiť do impotencie. Upozornilo sa aj na nebezpečenstvo masturbácie, prostitúcie a pohlavne prenosných chorôb.

Začiatkom 20. storočia došlo k posunu od morálneho k psychologickému vysvetleniu mužskej sexuálnej dysfunkcie. Rozmach oblasti endokrinológie v 20. rokoch 20. storočia legitimizoval vedecké štúdium reprodukčného systému u mužov a po 2. svetovej vojne bola impotencia vyhlásená za problém mužov aj žien.

Mnohí historici tvrdia, že Viagra úplne prekonala psychoanalýzu, sexuálnu terapiu a dokonca aj chirurgiu. Bola to prvá perorálna liečba erektilnej dysfunkcie, ktorá bola vyvinutá v laboratóriách Pfizer prakticky náhodou a schválená Food and Drug Administration v roku 1998. Otázkou stále zostáva, či tabletky na impotenciu, ktoré nasledovali, skutočne spôsobili revolúciu v sexualite.

Sexuálna dysfunkcia u žien

Hoci termín „ženská sexuálna dysfunkcia“ bol pomerne nedávnym úvodom do lekárskej literatúry, poznanie tohto typu problému siaha ešte do minulosti. Ani v 16. storočí nebola diagnóza nymfománie ničím neobvyklým a vo viktoriánskej ére bol pozorovaný výrazný nárast počtu žien s týmto ochorením.

Prepletený rozvoj sexuológie a psychiatrie na konci 19. storočia viedol k vzniku nových teórií sexuálnej dysfunkcie. Na základe Freudových vyhlásení sa určité sexuálne dysfunkcie, ako napríklad zlyhanie pri dosahovaní vaginálneho orgazmu, považovali za základy „frigidity“.

Literatúra o manželských radách, ktorá zdôrazňovala význam sexuálneho potešenia v manželstve, sa rozšírila v Spojenom kráľovstve a Spojených štátoch na začiatku 20. storočia. Sexuálna dysfunkcia u žien bola vnímaná ako technický problém, ktorý bol súčasťou širšieho spoločenského fenoménu a ktorý je potrebné vyriešiť výchovou zohľadňujúcou hlboké emocionálne, fyzické a duchovné rozdiely medzi ženami a mužmi.

Prvé vydanie Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (DSM) v roku 1952 zaradilo problémy, ako je frigidita, do samostatnej kategórie „psychofyziologických autonómnych a viscerálnych porúch“. Druhé vydanie vydané v roku 1968 bolo podobné, aj keď do zoznamu pridalo dyspareuniu.

Významné zmeny boli pozorované až v treťom vydaní DSM vydanom v roku 1980, kde možno pozorovať posun od psychoanalytickej k biologickej psychiatrii. Namiesto samostatných kategórií pre psychofyziologické urogenitálne poruchy a sexuálne deviácie bola zavedená zastrešujúca kapitola o psychosexuálnych poruchách.

Celkovo sa ženská sexuálna dysfunkcia v histórii považovala za všeobecný alebo popisný termín. Napriek tomu sa hľadala liečba, ako keby išlo o skutočný monokauzálny stav, i keď pozostával z rôznych diagnostických kategórií. Sociálne aspekty sexuality a možnosti riešenia sexuálnych dysfunkcií boli rozsiahle pokryté v lekárskej literatúre 20. a 21. storočia.

Pre viac podobných článkov o sexuálnom zdraví nás nezabudnite sledovať aj naďalej.

Source: https://www.news-medical.net/health/Sexual-Dysfunction-History.aspx

Páčil sa vám článok?

Viac článkov

Translate »