Sexuálne násilie

Zdieľať článok

Násilie má mnoho foriem – psychické, fyzické… Sexuálne násilie však zastáva skupinu psychického aj fyzického násilia súčasne. Prečo sú mnohé ženy stále obeťami sexuálneho násilia aj napriek tomu, v akej modernej a vyspelej dobe žijeme? Kde je problém a ako ho riešiť?

Čo je sexuálne násilie?

Sexuálne násilie je sexuálna aktivita, pri ktorej nie je páchateľovi vyslovený súhlas o sexuálnom akte, teda obeť sexuálneho násilia nemá možnosť slobodne vynaložiť odpor. Je to vážny problém verejného zdravia po celom svete, ktorý výrazne ovplyvňuje celoživotné zdravie, príležitosti a pohodu. Sexuálne násilie ovplyvňuje každú komunitu a postihuje ľudí všetkých pohlaví, sexuálnej orientácie a veku, avšak stále sú až z 92 percent obeťami ženy. Sexuálne násilie môže zažiť ktokoľvek. Tiež sa ho môže dopustiť ktokoľvek. Páchateľom sexuálneho násilia je zvyčajne niekto, koho obeť pozná, napríklad priateľ, súčasný alebo bývalý intímny partner, spolupracovník, sused alebo člen rodiny. Sexuálne násilie sa môže vyskytnúť osobne, online alebo prostredníctvom technológie, ako je napríklad zverejňovanie alebo zdieľanie sexuálnych obrázkov niekoho bez jeho súhlasu alebo nedobrovoľný sexting – písanie si o sexe.

Aký závažný problém 21. storočia to je ?

Sexuálne násilie postihuje každoročne milióny ľudí na celom svete. Vedci vedia, že čísla tento problém podceňujú, pretože mnohé prípady nie sú hlásené. Obete sa môžu hanbiť alebo sa báť povedať o násilí polícii, priateľom alebo rodine. Obete môžu tiež mlčať, pretože im hrozilo ďalšie ublíženie na zdraví, ak to niekomu povedia, alebo si nemyslia, že im niekto pomôže. 

Údaje ukazujú jasne:

  • Sexuálne násilie je bežné. Viac ako polovica žien a takmer 1 z 3 mužov zažili počas svojho života sexuálne násilie spojené s fyzickým kontaktom. Jedna zo 4 žien a približne 1 z 26 mužov zažili úplné znásilnenie alebo pokus o znásilnenie. Asi 1 z 9 mužov bol nútený počas svojho života do niekoho preniknúť. Okrem toho 1 z 3 žien a približne 1 z 9 mužov zažili sexuálne obťažovanie na verejnom mieste.
  • Sexuálne násilie môže začať už v skorom veku. Viac ako 4 z 5 žien, ktoré prežili znásilnenie, uviedli, že boli prvýkrát znásilnené pred dosiahnutím veku 25 rokov a takmer polovica bola prvýkrát znásilnená ako maloletá, čo je pred dosiahnutím veku 18 rokov. Takmer 8 z 10 mužov, ktorí prežili znásilnenie, uviedlo, že boli nútení preniknúť do niekoho pred dosiahnutím veku 25 rokov a asi 4 z 10 boli prvýkrát nútení preniknúť do páchateľov ako maloletí.
  • Sexuálne násilie neúmerne postihuje niektoré skupiny. Ženy a rasové a etnické menšiny zažívajú vyššiu záťaž sexuálneho násilia. Napríklad viac ako 2 z 5 nehispánskych amerických indiánov alebo domorodých žien z Aljašky a nehispánskych multirasových žien boli počas svojho života znásilnené.
  • Sexuálne násilie je drahé. Nedávne odhady uvádzajú celoživotné náklady na znásilnenie na 122 461 dolárov na osobu, ktorá prežila, vrátane nákladov na zdravotnú starostlivosť, stratenú produktivitu, činnosti trestného súdnictva a ďalšie náklady, ako aj zdravotnú kompenzáciu.

Aké sú dôsledky sexuálneho násilia?

Následky sexuálneho násilia sú fyzické, ako sú modriny a poranenia pohlavných orgánov, sexuálne prenosné infekcie a tehotenstvo, ale so sexuálnym násilím sa spájajú aj psychické následky, ako sú depresia, úzkosť a samovražedné myšlienky.

Následky môžu byť chronické. Tí, ktorí prežili, môžu trpieť posttraumatickou stresovou poruchou a môžu sa u nich opakovať problémy s reprodukčným, gastrointestinálnym, kardiovaskulárnym a sexuálnym zdravím.

Sexuálne násilie je tiež spojené s negatívnym zdravotným správaním. Osoby, ktoré prežili sexuálne násilie, častejšie fajčia, konzumujú alkohol, užívajú drogy a zapájajú sa do rizikových sexuálnych aktivít.

Trauma zo sexuálneho násilia môže ovplyvniť zamestnanie poškodenej osoby, pokiaľ ide o voľno v práci, znížený výkon, stratu zamestnania alebo neschopnosť pracovať. Tieto problémy narúšajú zárobkovú silu a majú dlhodobý vplyv na ekonomický blahobyt obetí a ich rodín. Zvládnutie a dokončenie každodenných úloh po viktimizácii môže byť náročné. Obete sexuálneho násilia môžu mať problémy s udržiavaním osobných vzťahov, návratom do práce alebo školy a opätovným nadobudnutím pocitu normálnosti.

Okrem toho je sexuálne násilie spojené s inými formami násilia. Napríklad u dievčat, ktoré boli sexuálne zneužívané, je väčšia pravdepodobnosť, že zažijú ďalšie sexuálne násilie a typy násilia a stanú sa obeťami násilia zo strany intímneho partnera v dospelosti.

Ako môžeme zabrániť sexuálnemu násiliu?

Niektoré faktory môžu zvýšiť alebo znížiť riziko páchania alebo prežívania sexuálneho násilia. Aby sme predišli sexuálnemu násiliu, musíme pochopiť a riešiť faktory, ktoré vystavujú ľudí riziku násilia alebo ich pred násilím chránia. Musíme tiež pochopiť, ako historická trauma a štrukturálne nerovnosti ovplyvňujú zdravie.

CDC vypracovalo brožúru o sexuálnom násilí, v ktorej sa okrem iného dozviete aj ako predísť sexuálnemu obťažovaniu. Brožúra je na internete voľne dostupná a môžete ju nájsť pod názvom: STOP SV: A Technical Package to Prevent Sexual Violence.

Rôzne typy násilia sú prepojené a často majú spoločné príčiny. Sexuálne násilie je spojené s inými typmi násilia prostredníctvom spoločných rizikových a ochranných faktorov. Riešenie a prevencia jedného typu násilia môže mať vplyv na predchádzanie iným druhom násilia.

Source: https://www.cdc.gov/violenceprevention/sexualviolence/fastfact.html

Páčil sa vám článok?

Viac článkov

Translate »