Muži sú náchylnejší stať sa závislými od kybersexu 

Zdieľať článok

Podľa zistení tímu izraelských a francúzskych vedcov si muži a ženy udržiavajú odlišné vzorce pri sledovaní pornografie a užívaní si kybersexu a majú rozdielne šance trpieť poklesom schopnosti nadväzovať intímne vzťahy. Tento výskum naznačuje, že muži trpiaci rôznymi formami sexuálnej závislosti majú symptómy, ktoré sa značne líšia od symptómov, ktoré sa typicky vyskytujú u žien so závislosťou od sexu. 

V štúdii publikovanej v časopise Frontiers in Psychiatry sa výskumníci zamerali na rodové rozdiely spojené s konzumáciou kybersexu a úrovňou túžby po pornografii. Výskumníci tiež hodnotili rodovo špecifické účinky konzumácie kybersexu a používania pornografie na schopnosti mužov a žien vytvárať intímne väzby. 

Pornografia a sexuálna závislosť 

Všeobecne povedané, pojem pornografia sa vzťahuje na akékoľvek médiá, ktoré zobrazujú sexuálne akty alebo sú určené na vyvolanie sexuálneho vzrušenia. Špecifické definície pornografie sa však líšia. Konzumácia pornografie nemusí nevyhnutne viesť k sexuálnej závislosti a mnohí dospelí si pozerajú pornografický materiál bez toho, aby to malo akékoľvek následky. Nadmerné alebo dysfunkčné užívanie pornografie je však jedným z prejavov sexuálnej závislosti, ktorá zvyčajne zahŕňa symptómy ako je neschopnosť obmedziť množstvo času venovaného sexuálnym aktom alebo sexuálnym myšlienkam/fantáziám, užívanie si sexuálnych aktov alebo sexuálnych myšlienok/fantázií, ktorým sa treba vyhnúť, zvládanie každodenných problémov, vystavenie vážnym osobným problémom, sociálne alebo pracovné poškodenie v dôsledku dysfunkčného zapojenia sa do sexuálnych aktov. Súčasné dôkazy od tímu nemeckých vedcov naznačujú, že ľudia, ktorí konzumujú nadmerné množstvo pornografie môžu neúmyselne spustiť trvalé, škodlivé zmeny vo funkcii mozgu. Lekári môžu ľudí testovať na prítomnosť sexuálnej závislosti súvisiacej s pornografiou pomocou skríningových nástrojov, medzi ktoré patrí Dotazník túžby po pornografii, ktorý meria silu nutkania prezerať si pornografický materiál. 

Kybersex a sexuálna závislosť 

Termín kybersex sa vzťahuje na akúkoľvek formu sexuálneho prejavu (vrátane pornografie), ktorá sa opiera o moderné internetové technológie. Rovnako ako je to s pornografiou, vo všeobecnosti, zapojenie do kybersexu nemusí nutne viesť k vzniku sexuálnej závislosti. Tiež, rovnako ako pri pornografii, sa u niektorých používateľov objavia príznaky, ktoré naznačujú prítomnosť sexuálne závislého správania. 

Existujú rodové rozdiely? 

V štúdii publikovanej vo Frontiers in Psychiatry výskumníci z University of Ariel a University Paris Diderot použili projekt zahŕňajúci 197 mužov a 75 žien, aby mohli zistiť, či existujú rodové rozdiely v problematickej konzumácii kybersexu a používaní pornografie. Účastníci v oboch skupinách mali zvyčajne okolo 20 rokov a navštevovali internetové stránky s pornografickým materiálom. Každý muž a žena absolvovali test závislosti od kybersexu, ako aj dotazník túžby po pornografii. Okrem toho každý muž a žena absolvovali dotazník určený na meranie schopnosti zapojiť sa do funkčných intímnych vzťahov s ostatnými. Po preskúmaní výsledkov testov vedci dospeli k záveru, že muži zapojení do užívania kybersexu a pornografie sa zapájajú do konzumácie kybersexu podstatne častejšie ako ich ženské náprotivky. Dospeli tiež k záveru, že muži zapojení do kybersexu a pornografie majú výrazne vyššiu priemernú túžbu po konzumácii pornografie ako ich ženské náprotivky. Okrem toho vedci dospeli k záveru, že muži zapojení do kybersexu a pornografie majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú mať problémy s nadväzovaním intímnych vzťahov ako ich ženské náprotivky. 

Vedci zistili, že bez ohľadu na pohlavie majú ľudia, ktorí sa často zapájajú do kybersexu, celkovo vyššiu mieru zapojenia sa do konzumácie pornografie, ako aj zvýšené šance na problémy pri vytváraní intímnych väzieb s ostatnými. Na druhej strane tiež zistili, že ľudia, ktorí majú ťažkosti s vytváraním intímnych zväzkov a majú veľkú túžbu po pornografii, majú podľa očakávania vysokú mieru zapojenia sa do kybersexu. Sexuálna závislosť sa prejavuje u mužov aj žien. Príklady týchto rozdielov zahŕňajú medzi ženami tendenciu pociťovať prekrývajúce sa príznaky závislosti od sexu a závislosti od lásky (ktorá môže alebo nemusí mať fyzickú zložku).

Source: https://www.recoveryranch.com/addiction-blog/men-more-likely-to-become-addicted-to-cybersex/

Páčil sa vám článok?

Viac článkov

Translate »