Sexuálne zdravie po celom svete

Zdieľať článok

Sexuálne zdravie je už desaťročia veľmi rozoberanou témou nielen na Slovensku, ale aj po celom svete. Ako vnímajú problematiku sexuálneho zdravia odborníci z celého sveta a aké sú ich rady pre všetky generácie sa dozviete v tomto článku.

Sexuálnym zdravím sa prvýkrát, aj keď predbežne, zaoberala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 1975, kde ho označuje ako „stav fyzickej, emocionálnej, mentálnej a sociálnej pohody vo vzťahu k sexualite; nie je to len neprítomnosť choroby, dysfunkcia alebo porucha. Sexuálne zdravie si vyžaduje pozitívny a rešpektujúci prístup k sexualite a sexuálnym vzťahom, ako aj možnosť zažiť príjemné a bezpečné sexuálne zážitky bez nátlaku, diskriminácie a násilia.“

Sexuálne zdravie zahŕňa pochopenie toho, čo zahŕňa sexuálne správanie, pokiaľ ide o riziká, výhody a zodpovednosti, ako aj uznanie, že ľudské bytosti môžu mať obohacujúce sexuálne vzťahy. Ovplyvňuje ho celý rad kultúrnych a demografických konštruktov vrátane zdravotných politík a praktík.

Myslieť a nahlas hovoriť o sexe

Postoje k tomu, čo tvorí sexuálne zdravie, sa na celom svete značne líšia. Jedným extrémom sú tí, ktorí definujú sexuálne potešenie ako súčasť ľudskej slobody, ktorá zahŕňa rôzne typy sexuálnych skúseností, zatiaľ čo druhým sú tí, ktorí ženám sexuálne potešenie odopierajú.

Medzi prvými je nevyhnutne dôležitým aspektom antikoncepcia. Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 2021 odhadla, že iba tretina mladých ľudí na celom svete vedela o tom, ako zabrániť prenosu vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV). Podobne aj znalosti o antikoncepcii sú v mnohých regiónoch nízke.

V Číne o niečo viac ako polovica univerzitných študentov uviedla, že niekedy absolvovala sexuálnu výchovu. V júni 2021 však má vstúpiť do platnosti nový zákon, ktorý povinne nariaďuje túto oblasť vzdelávania.

V Indii mnoho štátov nepovolilo sexuálnu výchovu, ale opäť vláda od roku 2018 uzákonila národný program sexuálnej výchovy, ktorý zahŕňa sexuálne prenosné infekcie. To môže znížiť mieru neplnoletých sobášov a neočakávaných tehotenstiev, čo povzbudí viac detí, aby dokončili školskú dochádzku.

To isté platí pre Ugandu s jej politikou sexuálnej výchovy z roku 2018. V USA približne 60 % dospievajúcich mužov a 43 % dospievajúcich žien uviedlo, že im nikdy nepovedali o antikoncepcii pred prvou sexuálnou skúsenosťou.

Podobne až 80 % mladých Američaniek sa nikdy neučilo, ako odmietnuť sex, a až 70 % uviedlo, že pred prvou sexuálnou skúsenosťou na to neboli nikdy vhodne vyškolené. Niečo viac ako štvrtina sa naučila povedať nie, ale nepoznala antikoncepciu. Je však zaujímavé, že takmer 90 % ľudí poznalo fakty o pohlavne prenosných chorobách a HIV.

Sexuálne prenosné infekcie

Mať viacero sexuálnych partnerov a nechránený sex sa odráža vo vývoji viac ako milióna pohlavne prenosných chorôb. Každý rok sa objaví viac ako 370 miliónov nových pohlavne prenosných chorôb spôsobených chlamýdiami, kvapavkou, syfilisom a trichomoniázou.

Chlamýdie a kvapavka spôsobujú hlavný podiel zápalových ochorení panvy, neplodnosti a mimomaternicového tehotenstva. Ročne je hlásených viac ako 500 miliónov genitálnych infekcií vírusom herpes simplex typu 1. Ľudský papilomavírus (HPV) spôsobuje viac ako 570 000 prípadov rakoviny krčka maternice ročne a viac ako 300 000 úmrtí. A hepatitída typu B spôsobila smrteľnú cirhózu alebo rakovinu, čo v roku 2019 viedlo k 800 000 úmrtiam.

Syfilis je spojený s miliónom infekcií počas tehotenstva, ktoré sprevádza viac ako 350 000 nepriaznivých následkov, vrátane 200 000 mŕtvo narodených detí a úmrtí novorodencov.

Pohlavne prenosné ochorenia spôsobujú neplodnosť, rakovinu, samovoľné potraty alebo komplikácie a vyššie riziko HIV.

Malo by sa zdôrazniť, že abstinencia alebo monogamný celoživotný vzťah je jediným spoľahlivým spôsobom, ako zabrániť pohlavne prenosným chorobám. V súčasnosti sú dostupné vakcíny proti hepatitíde typu B a HPV, zatiaľ čo vakcíny proti HIV a HSV sú v počiatočných štádiách skúšania.

Tehotenstvá v tínedžerskom veku

Miera tehotenstiev u tínedžerov celosvetovo klesá, no medzi jednotlivými miestami sa výrazne líši. Vo východnej Ázii je to len 7 na 1 000 v porovnaní so 170 v niektorých častiach Afriky. V Ugande, rovnako ako v mnohých iných afrických krajinách, každé štvrté dievča otehotnelo do 19 rokov a každé štvrté malo aspoň jednu pohlavne prenosnú chorobu do 50. roku. Plánovanie rodiny sa tradične odmieta a od dievčat sa očakáva, že sa vydajú a založia si rodiny namiesto toho, aby sa ďalej vzdelávali.

Je smutné, že zabijakom číslo 1 medzi mladými ženami vo veku 15 – 19 rokov sú komplikácie súvisiace s tehotenstvom a pôrodom, ako je eklampsia a infekčné komplikácie. V skutočnosti sa 99 % úmrtí v tejto vekovej skupine vyskytuje v krajinách s nízkymi príjmami. Odpoveďou na túto otázku je kvalitná pôrodná starostlivosť, ktorá preukázateľne prekonáva zvýšené riziká nepriaznivých výsledkov tehotenstva v tejto skupine.

Kompulzívne/impulzívne sexuálne správanie

Mnohí vedci diskutovali o existencii a klinických znakoch sexuálnej závislosti. Niektorí dospeli k záveru, že ide o skutočný syndróm hypersexuality. Je to poznamenané zavedením nového termínu kompulzívna porucha sexuálneho správania (CSBD) v Medzinárodnej klasifikácii chorôb, ako jedna z porúch kontroly impulzov. Odhaduje sa, že CSBD je prítomná asi u desatiny mužov a o niečo nižšieho percenta žien v USA.

Iní sa domnievajú, že nutkavé sexuálne správanie je dôsledkom života v spoločnosti, ktorá sa vyznačuje tým, že sexuálne správanie sa vymkne kontrole. V oboch scenároch jednotlivci vykazujú vzorec, v ktorom je pre nich ťažké kontrolovať opakujúce sa sexuálne túžby a pocity, čo vedie k opakovanému negatívnemu sexuálnemu správaniu.

Pre viac podobných článkov o sexuálnom zdraví nás nezabudnite sledovať aj naďalej.

Source: https://www.news-medical.net/health/Sexual-Health-Around-the-World.aspx

Páčil sa vám článok?

Viac článkov

Translate »