Vaginálny mikrobióm: ako úzko súvisí s predčasným pôrodom?

Zdieľať článok

Predčasné pôrody trápia čoraz viac žien po celom svete. Čo ho ovplyvňuje a aké následky môže mať na ďalší vývin bábätka?

Čo je vaginálny mikrobióm?

Ľudská mikroflóra, teda mikroorganizmy, ktoré normálne kolonizujú u zdravých ľudí, má životne dôležitú úlohu v imunite, vývoji, fyziológii a výžive. Jednoducho povedané, mikrobiota je súčasťou vzájomného vzťahu, v ktorom sa bojuje za obranu tela pred infekciou.

Baktérie prítomné v ženskej vagíne sú príkladom takéhoto vzájomného vzťahu; ľudské telo poskytuje živiny potrebné na podporu rastu baktérií, zatiaľ čo cieľom baktérií je chrániť telo pred patogénmi zodpovednými za kvasinkové infekcie, sexuálne prenosné infekcie a bakteriálnu vaginózu.

Aká je súvislosť medzi vaginálnym mikrobiómom a predčasným pôrodom?

Spontánny predčasný pôrod sa celosvetovo považuje za jednu z hlavných príčin úmrtia v dojčenskom veku. Nezrelosť telesných systémov dieťaťa vedie k zvýšenej zraniteľnosti a náchylnosti na metabolické aberácie, infekcie a dýchacie problémy. Pôrod je definovaný ako predčasný, ak sa dieťa narodí v menej ako 37. týždni tehotenstva.

Predčasne narodené deti, ktoré prežili, často čelia množstvu ťažkostí, ako je zhoršenie zraku a poruchy dýchania. Vzhľadom na zložitosť spontánneho predčasného pôrodu však bolo doteraz ťažké pochopiť jeho príčiny, aby sa vytvorila spoľahlivá predikcia rizika a preventívne opatrenia.

Nedávny výskum z University of Maryland však zistil, že prítomnosť určitých baktérií prítomných v ženskom krčku maternice môže naznačovať pravdepodobnosť predčasného pôrodu.

Štúdia zahŕňala odber vzoriek vaginálnych výterov od 2 000 žien v troch rôznych bodoch tehotenstva. Vzorky sa potom analyzovali na imunitné faktory a baktérie prítomné v krčku maternice každej ženy. Výskumníci použili novú techniku skúmania, aby pochopili cervikovaginálny mikrobióm. Vo vzťahu k indikátorom predčasného pôrodu bolo sedem druhov baktérií prítomných v mikrobióme spojených s predčasným pôrodom. Prítomnosť týchto baktérií bola dôležitejším faktorom predčasného pôrodu u žien afro-karibského pôvodu.

Tím tiež zistil negatívnu koreláciu medzi prítomnosťou rizikových baktérií a hladinou peptidu β-defenzínu-2 – molekula s antimikrobiálnymi vlastnosťami, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou imunity. Tento inverzný vzťah bol však pozorovaný len v určitých etnických skupinách. Pravdepodobne to môže vysvetliť rozdiely v predčasnej pôrodnosti pozorované u bielych a afro-karibských žien.

Dôsledky výskumu

Výsledky štúdie by mohli viesť k vývoju prediktívnych testov pre ženy najviac ohrozené predčasným pôrodom. Okrem toho by výsledky mohli mať vplyv na vývoj liekov, probiotík alebo iných metód na zmenu vaginálneho a cervikálneho mikrobiómu, aby sa znížilo riziko určitých baktérií opísaných v štúdii. Okrem toho, identifikovaním indikátorov predčasného pôrodu môžu lekári pravdepodobne prijať preventívne metódy a byť lepšie pripravení na pôrod.

Vaginálny mikrobióm počas tehotenstva

Vaginálny mikrobióm sa považuje za kľúčovú úlohu pri udržiavaní dobrého zdravia novorodencov a matiek. Akékoľvek narušenie alebo nerovnováha v zložení mikrobiómu alebo dysbióza počas tehotenstva je spojená so stratou tehotenstvaa, ako je uvedené vo vyššie uvedenom výskume, s predčasným pôrodom. Podobný výskum zistil, že zdravé tehotenstvá sú spojené s mikrobiómami, ktoré majú nižšiu diverzitu a bohatosť, vyššiu bakteriálnu záťaž a menej pravdepodobné, že obsahujú ureaplazmu a mykoplazmu v porovnaní s mikrobiómami netehotných žien. Okrem toho sa zistilo, že tehotné ženy s typmi komunitného stavu s dominanciou Lactobacillusu (CST) majú vo svojich mikrobiómoch väčší počet Lactobacillusu.

Pre viac podobných článkov o sexuálnom zdraví nás nezabudnite sledovať aj naďalej na našom webe a instagramovom profile.

Source: https://www.news-medical.net/health/Vaginal-Microbiome-and-Premature-Birth.aspx

Páčil sa vám článok?

Viac článkov

Translate »