Integrácia duševného a sexuálneho zdravia

Zdieľať článok

Sexuálne zdravie je dôležité – vzťahuje sa na fyzickú, duševnú, emocionálnu a sociálnu pohodu vo vzťahu k vlastnej sexualite. Je nevyhnutné pre pohodu, celkové zdravie a celkovú kvalitu života. Nie je to len neprítomnosť choroby, dysfunkcie alebo poruchy. Sexuálne zdravie si vyžaduje rešpektujúci a pozitívny prístup k životu, k sexualite a sexuálnym vzťahom a schopnosť vytvárať príjemné a bezpečné sexuálne zážitky, ktoré sú bez nátlaku, diskriminácie a násilia.

Ľudia o sexe často premýšľajú ako o niečom, čo sa deje v našom tele, no veľká časť nášho sexuálneho života sa odohráva v našich mozgoch. Je dôležité pochopiť, že pre obe pohlavia zohrávajú naše pocity a myšlienky významnú úlohu pri vzrušení a jeho udržiavaní.

Úzkosť, depresia alebo iné problémy s duševným zdravím môžu spôsobiť, že je ťažké byť dostatočne uvoľnený na to, aby ste mali sex alebo si ho maximálne užili, a zatienia ho rušivé rozptýlenia alebo starosti. Keď je človek extrémne chorý a ťažko sa mu darí fungovať, len zriedka myslí na sex. Konflikt duševnej choroby vo svojich rôznych formách môže poškodiť sebavedomie človeka a spôsobiť, že si človek nezaslúži sexuálnu pozornosť.

Účinky duševného zdravia na sexuálne zdravie

Zdravé sexuálne fungovanie patrí medzi najdôležitejšie aspekty kvalitného života a uspokojivého intímneho vzťahu. Sexuálna dysfunkcia je všeobecne známa v bežnej populácii a postihuje približne 31 % mužov a 43 % žien po celom svete. Najvýraznejšou dysfunkciou u žien je znížená sexuálna túžba, ako uvádza približne jedna tretina postihnutých žien.

Predčasná ejakulácia a erektilná dysfunkcia sú najčastejšie sexuálne dysfunkcie u mužov. Napriek významu a vyššiemu výskytu sexuálnej dysfunkcie väčšina ľudí, ktorí trpia touto poruchou, nevyhľadá pomoc, pretože sa hanbia alebo to nevnímajú ako zdravotný problém.

Schizofrénia a sex

Pacienti so schizofréniou , ktorí tvoria približne 1 percento celkovej populácie, sú vzhľadom na povahu ochorenia častejšie obeťami sexuálnej dysfunkcie. Negatívne symptómy poruchy, ako je avolícia, anhedónia a otupený afekt spôsobený hypodopaminergnou aktivitou vo frontálnom kortexe, vážne zhoršujú schopnosť človeka užívať si sexuálny život.

Sex a depresia

Približne 10 % populácie trpí epizodickou depresiou, ktorá vážne zhoršuje kvalitu ich života a fungovanie. Pokles libida je často spojený s návalom veľkej depresie. Ľudia s depresiou môžu mať tiež zníženú schopnosť udržať si sexuálnu túžbu alebo dosiahnuť orgazmus. U mužov trpiacich ťažkou depresiou môže miera erektilnej dysfunkcie dosiahnuť až neuveriteľných 90 %.

Čo sa týka sexuálnej dysfunkcie, depresia postihuje viac ženy ako mužov. Ženy s väčšou pravdepodobnosťou pociťujú príznaky depresie, v dôsledku čoho sa cítia nežiadane, uvedomujú si svoje telo, nie sú si isté svojou sexuálnou sebadôverou a váhajú so sexuálnymi aktivitami.

Úzkosť a sex

Úzkosť zohráva významnú úlohu pri rozvoji sexuálnych dysfunkcií. Úzkosť z výkonu je dobre známy fenomén, najmä u mužov, ktorí sa obávajú predčasnej erekcie. Ďalším psychologickým účinkom erektilnej dysfunkcie, ktorý zvyšuje úzkosť, je narcistická porucha. Sebavedomie jednotlivca sa môže naďalej zhoršovať, čo vyvoláva obavy o neho a jeho partnera. To môže viesť k zmenám v správaní jednotlivca, ako je vyhýbanie sa intimite a výbuchy nálady. Tieto faktory prispievajú k zvýšenej úzkosti a erektilnej dysfunkcii, čo vedie k začarovanému kruhu zlyhania a zvyšovaniu úzkosti.

Sexualita a duševné zdravie

V posledných rokoch narastá vedecký rozvoj v oblasti výskumu sexuality. Existuje však nedostatok dobre vyškolených odborníkov, ktorí by mohli pomôcť maximalizovať jeho výhody. Sexualita zostáva tabuizovaná s rôznymi interpretáciami a komplikovaným vymedzením štandardného či patologického správania. Na lepšie pochopenie vznikajúcich patológií a rozšírenie výskumu nových modelov sexuálneho správania je potrebných viac zdrojov.

Je dobre známe, že všetky psychiatrické ochorenia zahŕňajú určitú odchýlku v sexuálnych symptómoch a ťažkostiach s výrazne odlišnými individuálnymi sexuálnymi interpretáciami a problémami. Úzkostné poruchy, bipolárna porucha, depresia a psychóza zahŕňajú symptómy, ktoré ovplyvňujú sexuálny život, ako je znížené vzrušenie, túžba alebo sexuálna spokojnosť, ktoré je potrebné identifikovať primerane a adresne.

Vzhľadom na pacientov s psychózou sa niektorí lekári môžu domnievať, že je najlepšie nevyšetrovať sexuálny život svojich pacientov, pretože to môže zhoršiť psychotické symptómy alebo jednoducho interpretovať získané informácie ako nespoľahlivé. Niekoľkí ďalší sa tomu môžu vyhnúť, pretože sa nebudú musieť vysporiadať s nežiaducimi účinkami niektorých predpísaných antipsychotík, ktoré výrazne inhibujú aktivitu dopamínu a zhoršujú sexuálne funkcie.

Zaujal vás tento článok? Pre viac podobných článkov o sexuálnom zdraví nás nezabudnite sledovať na našom webe a instagramovom profile.

Source: https://www.news-medical.net/health/Integrating-Mental-and-Sexual-Health.aspx

Páčil sa vám článok?

Viac článkov

Translate »